Home
WAAR STAAT DE LEVENSCIRKEL VOOR?

De Levenscirkel staat symbool voor de kwaliteit van je leven. De cirkel bestaat uit de partjes gezondheid, relaties (liefdesrelaties, maar ook vriendschapsrelaties, familie), financiën, persoonlijkheid/spiritualiteit, werk/carrière en wonen/leefomgeving. Elk partje is een vitaal onderdeel van de cirkel van ons leven. Als één onderdeel niet functioneert, zal je je waarschijnlijk ook niet echt succesvol op andere vlakken voelen. Resultaten beïnvloeden elkaar.

Volgens dit concept werkt het persoonlijke ontwikkelingsmodel 'Levenscirkel'. Daarbij is het belangrijk dat de eerste aandacht uitgaat naar gezonde voeding. Vanuit de overtuiging dat gezondheid het fundament is voor het functioneren van de mens, is het voedingsconsult de basis van mijn activiteiten.

Onze voeding en het zorgen voor ons eigen lijf blijken echter al te vaak een sluitpost te zijn van onze dagelijkse bezigheden. In de huidige hectische maatschappij eisen veel meer zaken dan het 'jagen op voedsel' onze aandacht op. De mens is een sociaal wezen, en vanuit die context is het belangrijk ook evenwicht tussen de andere gebieden van onze cirkel te verkrijgen of te behouden. Daarvoor zijn de workshops ontwikkeld. En zo is de cirkel weer rond!


Astrid Beenhakker
Gewichts- & voedingsconsulent